Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu (''Službeni list APV'', broj: 60/2018 i 40/2019- rebalans) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (''Službeni list APV'', broj: 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i člana 5. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2019. godinu, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: