Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI – ORGANIZOVANJE KONGRESA

CILJ

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podsticanje jačanja kapaciteta poslovnih inkubatora sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine radi razvoja privrede i preduzetništva u AP Vojvodini. Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva su namenjena za opremanje poslovnog inkubatora u cilju jačanja poslovnog, savetodavnog i menadžerskog kapaciteta inkubatora putem nabavke mašina, opreme odnosno softvera.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva su namenjena za opremanje poslovnog inkubatora u cilju jačanja poslovnog kapaciteta inkubatora putem nabavke mašina, opreme odnosno softvera. Odobravaju se iznosi od 200.000,00 dinara do 800.000,00 dinara. Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: