Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA NABAVKU OPREME U 2019. GODINI

CILJ

Cilj dodele bespovratnih sredstava je povećanje produktivnosti i konkurentnosti klaster organizacija i njihovih članica putem nabavke opreme za rad na zajedničkom proizvodu ili pružanju usluga koji ima strateški značaj za razvoj privrednih i turističkih potencijala AP Vojvodine. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva su namenjena za nabavku opreme za potrebe klastera koja će se koristiti isključivo za potrebe proizvodnje zajedničkog proizvoda ili pružanja usluge. Klasteri mogu podneti jednu prijavu na Javni konkurs. Učesnik na Konkursu može podneti samo jednu prijavu za subvencionisanje izdataka za nabavku maksimalno 3 (tri) različite vrste opreme i to od najviše 3 (tri) različita dobavljača/prodavaca koje je dužan da jasno navede i specificira u prijavnom obrascu. Vremenski okvir za nabavku opreme je od momenta donošenja odluke do 01.decembra 2019. godine.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: