Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

Cilj Javnog oglasa je smanjenje nezaposlenosti, subvencionisanjem zapošljavanja nezaposelnih lica, prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 48.000.000,00 dinara. Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica(daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se poslodavcu za subvencionisanje iznosa poreza i doprinosa za 12 meseci ugovorne obaveze, odnosno u iznosu od 187.500,00 dinara po licu. Poslodavac može maksimalno ostvariti subvenciju za zapošljavanje do 10 lica.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: