Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je Javni konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine

Sredstva za konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, br. 66/20) u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.
         Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti postupka pripreme i izrade planova razvoja, odnosno izmena i dopuna već usvojenih planova razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije. Najviši iznos odobrenih sredstava po pojedinačnoj prijavi iznosi 1.000.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac prijave iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora.

 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: