Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZADRUGAMA ZA KUPOVINU OPREME I SISTEMA ZA PRECIZNU POLJOPRIVREDU I OPREME ZA PRERAĐIVAČKE KAPACITETE

I CILJ I PREDMET KONKURSA

 

Cilj ovog konkursa je unapređenje proizvodnih procesa, kao i podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti zemljoradničkih ili poljoprivrednih zadruga.

 

Predmet konkursa je kupovina opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete neophodne za realizaciju investicionog projekta, čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 2.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

 

Oprema i sistemi za preciznu poljoprivredu jesu sredstva za proizvodnju, obradu i preradu koja moraju biti nova, a koja podrazumevaju korišćenje savremenih tehnologija u preciznoj poljoprivredi, i to:

  1. Sistemi i oprema za preciznu sadnju, setvu i žetvu

  2. Digitalni sistemi za navodnjavanje

  3. Robotizovani sistemi za ishranu i mužu koji se koriste na stočarskim farmama

  4. Oprema za pripremu proizvoda za tržište.

Oprema za prerađivačke kapacitete podrazumeva novu opremu za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: