Poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna TIPA „T-500“ po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa „T-500” („Sl. glasnik RS“, br. 56/22 ), (u daljem tekstu: Uredba) i Zaključka Vlade Republike Srbije o interventnoj prodaji brašna tipa „T-500” proizvođačima hleba, 05 broj: 339-3981/2022, od 19. maja 2022. godine, (u daljem tekstu: Zaključak), Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija oglašava poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: