Poziv za razmenu merkantilne pšenice za pšenično brašno "T-500"

Predmet oglasa je razmena merkantilne pšenice za pšenično belo brašno „T-500“, u paritetnom odnosu koji će se utvrditi na osnovu sakupljenih ponuda po ovom oglasu. 
I MERKANTILNA PŠENICA
1. Kvalitet: Merkantilna pšenica je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih
mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, 
vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,5%.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: