PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME I SOFTVERA U 2016. GODINI

Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera u 2016. godini ( u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se ciljevi, namena sredstava, visina dodele bespovratnih sredstava, pravo učešća i uslovi za učešće na konkursu, obavezna dokumentacija, postupak dodele sredstava, kriterijumi za dodelu sredstava, zaključivanje ugovora sa korisnicima sredstava, obaveze korisnika sredstava,praćenje izvršenja ugovornih obaveza i druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera u 2016. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs)

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: