Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2023. godinu

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2023. godinu.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: