PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

U Pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje (,,Službeni glasnik RS”, broj 29/18), u članu 17. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi: „U smislu ovog pravilnika, smatra se da je zahtev iz stava 1. ovog člana podnet i u slučaju ako je započeta realizacija investicije u skladu sa Pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS”, br. 29/17 i 33/17).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: