Pravilnik o dopuni Pravilnika o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko – tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Član 1.
U Pravilniku o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko - tehnoloških, primenjenih, razvojnih i
inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RSˮ, br. 76/20 i 18/22), u članu 14. dodaje se stav 3. koji glasi:
„Izuzetno od člana 9. stav 3. ovog pravilnika, u 2022. godini  zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika podnosi se Upravi i u roku od 11. do 18. jula 2022. godine.ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: