Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

U Pravilniku o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 84/17, 112/17, 78/18, 67/19, 53/21 i 10/22), u članu 2. tačka 6) menja se i glasi: „6) povezana lica jesu, povezana fizička, lica i to: nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj i pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava, kao i povezana pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: