Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Član 1.
U Pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RSˮ, br. 29/18, 30/18, 27/19, 40/19, 81/20 i 120/20), u članu 7. tačka 8) menja se i glasi:
„8) je objekat koji je predmet investicije u izgradnju objekta za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu;ˮ.
Posle tačke 8) dodaju se tač. 9) i 10), koje glase:
„9) je objekat koji je predmet investicije u nabavku nove opreme za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno korišćenja;
10) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih javnim pozivom.ˮ

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: