Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko – tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju

U Pravilniku o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko – tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RSˮ, broj 76/20), u članu 2. tačka na kraju tačke 3) zamenjuje se sa tačkom i zapetom.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: