Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Član 2.
U članu 6. posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6, koji glase:„Pravo na podsticaje iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika ostvaruje lice iz stava 1. ovog člana ako u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje projekata postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih konkursom, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.Pravo na podsticaje iz člana 2. tač. 2) – 4) ovog pravilnika lice iz stava 2. ovog člana ostvaruje ako po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru raspoloživih sredstava opredeljenih javnim pozivom, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: