Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o priznavanju polaznog materijala i kontroli proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o priznavanju polaznog materijala i kontroli proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: