Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: