Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kvalitetu proizvoda od voća i povrća

Član 1.
    U Pravilniku o kvalitetu proizvoda od voća i povrća („Službeni glasnik RSˮ, broj 128/20), u članu 53. stav 2. posle reči: „jestivo ulje” dodaju se zapeta i reč: „šećer”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: