PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNE SORTE I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ OVAJ ZAHTEV, KAO I KOLIČINI I NAČINU DOSTAVLJANJA UZORAKA REPRODUKCIONOG MATERIJALA SORTE

Na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti (,,Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 88/11), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNE SORTE I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ OVAJ ZAHTEV, KAO I KOLIČINI I NAČINU DOSTAVLJANJA UZORAKA REPRODUKCIONOG MATERIJALA SORTE

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: