Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište

U Pravilniku o uslovima za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište  („Službeni glasnik RS”, broj 102/20), u članu 9. reči: „31. marta 2022. godineˮ zamenjuju se rečima: „1. aprila 2024. godineˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: