Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: