Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

„Poljoprivredno gazdinstvo dužnika po osnovu subvencionisanog kredita koji banci podnese zahtev za odobravanje reprograma u skladu sa Odlukom o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RSˮ, broj 111/22) vodi se u Registru u aktivnom statusu i ne stiče uslov za pasivni status iz stava 2. tačka 3) ovog člana, od dana podnošenja zahteva za odobravanje reprograma banci do dana donošenja odluke banke povodom ovog zahteva, kao i tokom perioda za koji je odobren reprogram.ˮ

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: