PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 48/16 od 25. maja 2016. godine) Član 1. U Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja („Službeni glasnik RS”, broj 48/13), u članu 2. stav 2. reči: ,,u iznosu od 40% od visine premije osiguranja” zamenjuju se rečima: ,,u procentu koji je utvrđen zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju”. Član 2. U članu 3. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi: ,,Ako su polisom osiguranja pored površina, odnosno životinja prijavljenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj osigurane i površine, odnosno životinje koje nisu prijavljene u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj, uz potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja, podnosi se Prilog uz potvrdu br. _________ o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo”. Član 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: