Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

Član 1. U Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja („Službeni glasnik RSˮ, br. 29/13, 9/16, 44/18 – dr. zakon, 38/20 i 16/21), u članu 3. stav 2. reči: „poljoprivrednih gazdinstava” brišu se.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: