PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA I OBRASCU IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA

U Pravilniku o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 24/15, 111/15, 110/16), Prilog – Šifarnik mera, koji je odštampan uz Pravilnik o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 24/15, 111/15, 110/16) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Prilogom – Šifarnik mera, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: