PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA, OPREME I KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

U Pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS”, broj 36/17), u članu 12. stav 1. reči: „od 15. aprila do 1. jula tekuće godine”, zamenjuju se rečima: „od 1. jula do 30. septembra tekuće godine”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: