PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA I SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA („Službeni glasnik RSˮ, broj 25 od 30. marta 2018. godine)

U Pravilniku o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RSˮ, broj 58/17), u članu 2. u tački 2) reči: „i to u iznosu do 500.000 dinara po korisnikuˮ zamenjuju se rečima: „i to u iznosu do 700.000 dinara po korisnikuˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: