PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE INFEKCIJA ŽIVINE ODREĐENIM SEROTIPOVIMA SALMONELA

U Pravilniku o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela („Službeni glasnik PC”, broj 36/18), u članu 3. stav 1. reč: „ovlašćene” briše se

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: