PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA Xylella fastidiosa (Wells et al.), NAČINU ODREĐIVANJA GRANICA ZARAŽENOG, UGROŽENOG I PODRUČJA BEZ ŠTETNIH ORGANIZAMA, USLOVIMA ZA OKONČANJE NALOŽENIH MERA, KAO I NAČINU OBAVEŠT

Ovim pravilnikom propisuju se mere za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje svih podvrsta bakterije Xylella fastidiosa (Wells et al.) (u daljem tekstu: štetni organizam), način određivanja granica zaraženog, ugroženog i područja bez štetnog organizma, uslovi za okončanje naloženih mera, kao i način obaveštavanja o preduzetim merama i prestanak mera.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: