Pravilnik o metodama ispitivanja sorte maka (Papaver somniferum L.)

Ovim pravilnikom propisuju se metode ispitivanja sorte maka (u daljem tekstu: sorta) na oglednom polju i u laboratoriji, radi priznavanja. 
Metodama iz stava 1. ovog člana ispituju se određene bitne osobine sorte, radi utvrđivanja:
1) proizvodne i upotrebne vrednosti sorte (VCU test);
2) različitosti, uniformnosti i stabilnosti sorte (DUS test).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: