PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način ostvarivanja prava na osnovne podsticaje (u daljem tekstu: podsticaji), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaj.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: