PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I POSLOVIMA UČESNIKA U FUNKCIONISANJU SISTEMA RAČUNOVODSTVENIH PODATAKA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA KOJA UČESTVUJU U FADN SISTEMU

(„Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13-dr. zakon i 101/16),Ovim pravilnikom bliže se propisuje organizacija učesnika u FADN sistemu i njihovi poslovi, metodologija prikupljanja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu, način i rokovi prikupljanja podataka, način i uslovi korišćenja podataka u okviru FADN sistema, kao i obrazac za prikupljanje podataka.U procesu pristupanja Evropskoj uniji poljoprivreda Republike Srbije treba da prilagodi niz propisa i standarda i usvoji određene zahteve u skladu sa ciljevima Zajedničke poljoprivredne politike (Common Agricultural Policy – CAP), među kojim je i uspostavljanje Sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (Farm Accountancy Data Netnjork – FADN).FADN sistem omogućava praćenje poslovnih promena na poljoprivrednim gazdinstvima u toku kalendarske godine, što poljoprivrednim proizvođačima omogućava da uspešnije rukovode svojim poslovanjem, a kreatorima poljoprivredne politike pruža mogućnost da ocene efekte sprovedenih mera. Zahvaljujući ovakvom sistemu za praćenje određenih ekonomskih pokazatelja, podaci koji će se pratiti na poljoprivrednim gazdinstvima biće uporedivi za poljoprivredna gazdinstva kako na području Republike Srbije, tako i u regionu i u Evropi.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: