PRAVILNIK o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

(„Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na: 1) podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka, vinove loze i hmelja, bez naslona i sa naslonom; 2) pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada. Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od programa podrške iz člana 2. ovog pravilnika, jesu podsticaji za: 1) nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja; 2) nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama iz člana 5. tačka 2) ovog pravilnika koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima (u daljem tekstu: nabavka naslona, odnosno kolja); 3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta), odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama; 4) hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta (u daljem tekstu: analiza zemljišta).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: