PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U STOČARSTVU

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste  podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu ( u daljem tekstu: podsticaji ), uslovi i načini ostvarivanja prava na podsticaje, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: