PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ZA NABAVKU OPREME U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 29/17 od 24. marta 2017. godine) Podsticaji, u zavisnosti od programa iz člana 3. ovog pravilnika, su: 1) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mleka,i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing); 2) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mesa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing); 3) podsticaji programu podrške za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu voća, povrća i grožđa (uključujući i proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića), kao i marketing u sektoru prerade voća, povrća i grožđa Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 1) fizičko lice - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, samo za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo; 2) preduzetnik; 3) privredno društvo; 4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkuretnosti i dostizanja standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća igrožđa(„Službeni glasnik RS”, br. 73/14, 45/15 i 111/15).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: