PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA I SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 58/17 od 15. juna 2017. godine) Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja obuhvataju: 1) podsticaje za podizanje matičnih zasada predosnovne i osnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja za kupljene sadnice, uključujući i plaćanja za kupovinu i postavljanje mrežanika sa elementima na matičnim zasadima jabučastog i koštičavog voća i badema i podloge predosnovne i osnovne kategorije, i to u iznosu do 3.000.000 dinara po korisniku (podsticaji za podizanje matičnih zasada); 2) podsticaje za proizvedene sadnice voćaka,vinove loze i hmelja i to u iznosu do 500.000 dinara po korisniku (podsticaji za proizvedene sadnice); 3) podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i obavljanja aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kao i na projekte sertifikacije i klonske selekcije, čuvanje, umnožavanje i testiranje sadnog materijala i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i jedne ili više faza fitosanitarne i genetske klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, i to u iznosu do 10.000.000 dinara po korisniku -podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju. Pravo na podsticaje za podizanje matičnih zasada ostvaruje pravno lice i preduzetnik.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: