PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA

Fonda za razvoj poljoprivrede grada Leskovca,oglasio Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Leskovac za 2016 1) izgradnju novih objekata datih u Prilogu 1 - Autentični seoski objekti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo; 2) radove investicionog i tekućeg održavanja postojećih, autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu; 3) dogradnju i adaptaciju kupatila, saune, kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu; 4) radove investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna), vetrenjača koji su u funkciji seoskog turizma; 5) poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara, radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu; 6) izgradnju bazena (nadzemnih i ukopanih), površine veće od 12m2 i dubine veće od 1m; 7) parterno uređenje dvorišta; 8) opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: