PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo („Službeni glasnik RS”, br. 40/14, 57/14, 9/16 i 8/17).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: