PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi: 

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti koji obuhvataju podsticaje za upravljanje rizicima premije osiguranja useva, plodova, rasadnika, mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod i životinja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po pojedinoj vrsti podsticaja i po korisniku.

VRSTE PODSTICAJA SU : 
1) podsticaji za osiguranje ratarskih kultura (žitarice i
industrijsko bilje);
2) podsticaji za osiguranje povrtarskih kultura;
3) podsticaji za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i
hmelja;
4) podsticaji za osiguranje rasadnika i mladih višegodišnjih
zasada pre stupanja na rod;
5) podsticaji za osiguranje životinja.

LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODSTICAJE: 

Pravo na podsticaje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog
gazdinstva ako je:
1) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava  i nalazi se u aktivnom statusu;
2) kod društva za osiguranje osigurao od rizika koji su propisani opštim i posebnim uslovima osiguravajućih društava za: (1) useve i plodove iz člana 2. tač. 1) - 3) ovog pravilnika na površinama poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar pod odgovarajućim biljnim kulturama;
(2) rasadnike i/ili mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod na površinama poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar;
(3) životinje.

IZNOS PODSTICAJA

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti plaćene premije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na premiju
neživotnog osiguranja, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja iz člana 2. ovog pravilnika, jesu:

1) za podsticaje za osiguranje ratarskih kultura - 100.000 dinara;
2) za podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura - 500.000 dinara;
3) za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja - 1.000.000 dinara;
4) za podsticaje za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod - 500.000 dinara;
5) za podsticaje za osiguranje životinja - 2.000.000,00 dinara.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: