PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PREMIJU ZA MLEKO

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove koji su propisani zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi (u daljem tekstu: zakon), pravo na premiju ostvaruje za proizvedeno i isporučeno mleko (u daljem tekstu: isporučilac mleka).
Pravo na premiju ostvaruje se za proizvedeno i isporučeno mleko u odgovarajućem periodu u toku kalendarske godine, za koji je isporučilac mleka podneo zahtev za premiju (u daljem tekstu: kvartal). 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: