Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: