Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: