PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ODGAJIVAČA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržina i način vođenja Registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: