PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2016. GODINU

Ovim pravilnikom utvrđuje se Godišnji program postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2016. godinu (u daljem tekstu: Godišnji program), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Godišnjim programom obezbeđuje se kontrola primene sredstava za zaštitu bilja ispitivanjem uzoraka hrane biljnog i životinjskog porekla na prisustvo i nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja. Član 2. Godišnji program sadrži: plan uzimanja uzoraka, vrstu i broj uzoraka, način uzimanja i ispitivanja uzoraka, objekte iz kojih se uzima uzorak, dinamiku uzimanja uzoraka (u daljem tektu: Plan uzorkovanja i ispitivanja), kao i mere koje se preduzimaju kada se utvrdi da su ostaci sredstava za zaštitu bilja veći od propisanih maksimalno dozvoljenih količina (u daljem tekstu: preduzimanje mera).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: