PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2016. GODINU

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program mera zaštite zdravlja bilja za 2016. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Konkretne mere zaštite zdravlja bilja, rokovi, način sprovođenja mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera utvrđeni su programom iz člana 1. ovog pravilnika.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: