PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2017. GODINU

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 48/17 od 19. maja 2017. godine) Ovim pravilnikom utvrđuje se Program mera zaštite zdravlja bilja za 2017. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.Konkretne mere zaštite zdravlja bilja, rokovi, način sprovođenja mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera utvrđeni su programom iz člana 1. ovog pravilnika.Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: