PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA DIVERSIFIKACIJU DOHOTKA I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA KROZ PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi PRAVILNIK O  IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA DIVERSIFIKACIJU DOHOTKA I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA KROZ PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

U Pravilniku o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 46/18), u članu 6. tačka 1) menja se i glasi:

,,1) je kao nosilac, odnosno član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva prvi put upisano u Registar poljoprivrednihgazdinstava (u daljem tekstu: Registar) počev od 1. januara godine koja prethodi godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs i nalazi se u aktivnom statusu;ˮ.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije".

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: