PRAVILNIK ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POBOLJŠANJE STOČARSKE PROIZVODNJE NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA I UVOĐENJA EU STANDARDA U OBJEKTE U KOJIMA SE VRŠI PROIZVODNJA I PRERADA MESA I MLEKA U AP VOJVODINI 2016. GODINI

Pravilnikom o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u ap vojvodini 2016. godini (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se namena sredstava, postupak dodeljivanja sredstva, kriterijumi za dodelu sredstava i druga pitanja značajna za konkurs iz Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini (u daljem tekstu: Program), koji je sastavni deo Pokrajinske skupštinske odluke o programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini („Službeni list APV”, broj: 54/15). Program iz stava 1. ovog člana usvojila je Skupština APV, a Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) je zadužen za realizaciju Programa.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: