PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA HIGIJENU HRANE ZA ŽIVOTINjE

Ovim pravilnikom bliže se propisuju opšti i posebni uslovi za higijenu hrane za životinje koje u pogledu izgradnje, odnosno rekonstrukcije moraju da ispunjavaju objekti za proizvodnju i promet hrane za životinje. 
 
Opšti i posebni uslovi za higijenu hrane za životinje.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: